SECRETUMA AR-GE

Ar-Ge Tanımı

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Ar-Ge aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

“Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler”

Dikkat edileceği üzere tanımlama oldukça geniş ve birçok unsuru bünyesinde taşımaktadır.

Bizim anlayışımıza göre Ar-Ge faaliyetlerimizin özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıması gerekmektedir.

Bu çerçevede İLAÇ üretimi ve kullanımı ile ilgili AR-GE faaliyetlerimiz, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğin çözümüne odaklanırken insanlığın geçmiş bilgi birikiminden de faydalanmayı içermelidir.

SECRETUMA AR-GE